Sıhhi Tesisat

Sıhhi tesisat, su kaynaklarını, atık suyun uzaklaştırılmasını, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini kapsayan tesisat sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve bakımı ile ilgili bir alandır. Sıhhi tesisat işletmeleri, bu tür tesisat sistemlerini planlama, tasarım, kurulum, bakım ve onarım hizmetleri sunarak, müşterilerine tesisat sistemleri ile ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet verirler.

  • Temiz Su Tesisatı
  • Pis Su Tesisatı
  • Basınçlandırma Sistemleri
  • Yağmur Suyu Tahliye Sistemleri
  • Sıcak Su Üretim Sistemleri